TANK O3

Pro ty, kdo pravidelně cestují karavanem, camperem, lodí,... 

Bezpochyby jste již někdy narazili na otázku ohledně kvality čisté vody v nádrži?

Máme na mysli vodu v nádrži, která není delší dobu používána.

V takové nádrži dochází k rozvoji biofilmu, legionelly, řas, bakterií, virů.

Zejména pokud upřednostňujete cesty do teplejších krajin, je rozvoj mikroorganismů ve vodě realitou.

Samozřejmě se nabízí možnost neutralizovat tento rozvoj použitím všech druhů chemikálií.

To ale není žádoucí jak z hlediska enviromentálního tak z hlediska nechtěné "pachuti", kterou chemikálie ve vodě zanechávají.

Nehledě na pracnost a časovou náročnost takového čištění, které je mnohdy opomíjeno.

Tank Oje systém, které vyřeší tento problém. Odteď si můžete být jisti, že máte biofilm-free, čistou vodní nádrž s čistou a zdravotně nezávadnou vodou uvnitř vašeho karavanu, obytného vozu, lodi, chaty.

Tank Oje systém enviroment-friendly, který samovolně udržuje vodu bez biofilmu, bakterií, virů, plísní, řas, sporů, legionelly, atd..

Skrz celou nádrží, ode dna k hladině, zleva doprava.

Jak je toho docíleno?

Tank Oprodukuje malé množství ozonu, která pomocí elektrolýzy dezinfikuje vodu v nádrži.

Ozon je produkován konverzí kyslíku (O2), který se přirozeně vyskytuje v nádrži, na ozon (O3)

Přidávání chemikálií nebo škodlivých aditiv je tudíž zbytečné.

Množství ozonu, který Tank O3 systém produkuje, je tak minimální, že neškodí zdraví ani neohrožuje životní prostředí.

To je ale podmíněno správným odvzdušněním nádrže. To je často v nádrži již přítomno z důvodu proudění vzduchu v nádrži, které je nezbytné pro dopouštění vody.

Pokud to není Váš případ, musí být instalován odvzdušňovací ventil.

JAK TO FUNGUJE?

Jedná se o malý vestavěný systém pro vnitřní nádrže s čistou vodou.

Kyslík O2 je konvertován na O3 pomocí elektrolýzy.

Tank O3 systém funguje za minimálního napětí oproti ozónovým generátorům nebo UV zařízením, která všechna pracují za vysokého napětí!

S kapacitou nádrže do 100/150 l, proud jádra je nastaven na pouhých 50 mA. Pokud je kapacita nádrže menší než 150 l, proud buňky bude nižší (okolo 30 mA).

S kapacitou nádrže větší než 150 litrů doporučuje výrobce instalovat 2 a více systémů do nádrže, aby se zajistilo, že ozon je rozveden do celé nádrže. Protože ozonový plyn má životnost maximálně 25 minut, což závisí na teplotě vody a znečištění nádrže a vody, správná distribuce ozonu je tedy zásadní.

Hlavní přidanou výhodou plynné formy ozonu je ten, že nádrž je udržována kompletně čistá, ne pouze část s vodou, ale i zbytek nádrže (nad vodní hladinou, na stropě nádrže), nic jiného nedokáže tímto způsobem udržovat nádrž čistou!

Doporučené používání!

Doporučujeme nechat Tank Osystém běžet nepřetržitě, 24 hodin denně.

Vzhledem k velmi nízké spotřebě to není naškodu.

Pokud je obytný vůz, ve kterém je systém instalován, užíván pravidelně, baterie se jen tak snadno nevybije.

Proto také můžete nechat vodu v nádrži po celou sezónu.

Pokud Váš obytný vůz je na stálém místě po delší dobu, např. během zimní sezóny nebo mezi 2 cestami, je upřednostňováno vypnutí systému pomocí vypínače a následné vyprázdnění nádrže.

Pokud znovu napouštíte vodu do nádrže, začněte postupovat podle instrukcí níže.

Na začátku sezóny nebo po užívání vozidla vozu po delší době, nejprve důkladně propláchněte nádrž, bez užití jakýchkoli dalších čističů.

Naplňte nádrž jako obvykle a zapněte systém Tank O3. 

V tento moment můžete zvolit maximální napětí 200 mA po dobu několika dní, aby jste dosáhli kompletně čisté nádrže co nejdříve.

Po naplnění nádrže čistou pitnou vodu, v závislosti na míře znečištění nádrže, celá nádrž by měla být bezvadně čistá v 48 - 72 hodinách.

Jakmile dorazíte na místo, nastavíte požadované napětí, běžně 50 mA.

Je důležité zajistit řádný přívod a odvod vzduchu. 

Toho je již docíleno za pomoci přímého plnění nádrže vodou.

Ceník

Název Množství Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH
Tank O3 System 1 ks 8885,-  10751,-
Montáž 2 hod. 1500,- 1815,-
Celkem 10385,- 12566,-
Tank O3 System - náhrada 1 ks 890,- 1077,-

TANK O kontrolky

Led světelné kontrolky Význam Co dělat?
Zelená Napětí Systém je zapnut
Zelená + Žlutá Kontrola systému Zkontrolujte systém
Zelená + Červená Zkrat Zkrat, vyměňte jádro

Zelená: je pokaždé rozsvícena, ALE pokud svítí ŽLUTÁ:

 • zkontrolujte připojení současného regulátoru k elektrolytickému jádru.

 • velké množství vodního kamene na jádru? Zkontrolujte každé 2-4 týdny. Vyčistěte, pokud je to nezbytné.

 • Hadice není dostatečně pevně přitlačena, do hadice vnikla voda? Nebo je O-kroužek špatně utěsněn?

  • Výsledek: Zkrat na zástrčce, která se připojuje k elektrolytickému článku.

  • Řešení: vysušte zástrčku a vnitřek elektrolytického jádra (vyfoukáním),. Zasuňte zástrčku zpět do elektrolytického článku, několikrát otočte zástrčku nahoru a dolů, aby se správně obnovil kontakt. A teď silně zatlačte trubici.

 • Pokud svorka není řádně zajištěna, je zde nízké napětí v elekrolytickém článku,

  • Řešení: Svorka není řádně přitlačena. (Po výměně)  Zkontrolujte, zda jsou obě upínací části svorky pevně připevněny. Stlačte obě části svorky, než uslyšíte zacvaknutí. Nyní je svorka správně upevněna!

Zelená: je pokaždé rozsvícena, ALE pokud svítí ČERVENÁ:

 • ​Zkrat v jádru nebo vyčerpané jádro?

  • Vyměňte jádro, viz: VÝMĚNA JÁDRA

Výměna bunečného jádra

Pokud je buněčné jádro starší méně než půl roku, doporučujeme vám nejprve zkontrolovat systém, pro možné jiné příčiny nefunkčnosti jádra.
Téměř vždy je zde jiná závada, ​​protože buněčné jádro v zásadě vydrží nejméně šest měsíců či déle!

 1. Odšroubujte víčko a odstraňte hadici s elektrolytickým článkem z nádrže.
 2. Přednostně nejprve elektrolytický článek vyčistěte bílým vinným octem!
 3. Demontujte elektrolytický článek společně s přípojkou hadice pomocí John Guest systému.
 4. Nyní otočte připojovací část John Guest elektrolytického článku a poté vyjměte zástrčku.

Remains the electrolysis cell!  

Foto 1. a 2. Nasaďte dodaný plastový kroužek na elektrolytický článek nebo nejlépe použijte dodaný šroubovák.

Pomocí plastového kroužku nebo šroubováku přitlačte spony tak, aby se obě uvolnily.

Foto 3: Nyní stáhněte buněčné jádro z elektrolytického článku a vyjměte ho. 

Fotografie 4: Zatlačte buněčné jádro oběma svorkami do dvou otvorů elektrolytického článku a pevně je přitlačte.

Poté zatlačte obě nohy svorky na tvrdý povrch (foto 5), dokud neuslyšíte cvaknutí. Výsledek viz foto 6.

Znovu nainstalujte elektrolytický článek.

Poznámka: nejdříve zasuňte zástrčku, poté našroubujte spojku John Guest na elektrolytický článek a pevně zatlačte spojku John Guest zpět na trubici.

Zapněte napájení systému

TIP: Ponořením elektrolytického jádra do sklenice vody a zkontrolujte, zda dochází k produkci ozonu. Nyní to vidíte lépe než v nádrži!
Zavěste trubici s elektrolytickým článkem zpět do nádrže a znovu pevně utáhněte víko.

Pozor: mezi jádrem buňky a modrou izolací musí být průhledný plast, proto jej NEODSTRAŇUJTE!

Poptávkový formulář

Opište kontrolní text

(opište text z obrázku)
 

* - takto označené položky je nutné vyplnit

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, dle platné legislativy. Více info ZDE: